Język polski na wesoło

Tutaj znajdziesz zestaw ćwiczeń z leksyki i gramatyki języka polskiego jako obcego oraz z wiedzy o Polsce

odpowiada poziomowi A1/A2 ESOKJ

Ćwiczenia:|

1. ZGADUJ ZGADULA:

    PRODUKTY

 

                                                         2. UZUPEŁNIANKI

                                                                       PIOSENKA O POTRAWACH

                                                                          TEKST Z LUKAMI MARUDA

                                                                                                     

                                                        3. kRZYŻÓWKA

                                                                                   WARZYWKO                                  

                                                            

4. ROZSYPANKI WYRAZOWE

ROZSYPANKA 1

                    ROZSYPANKA 2

                                               ROZSYPANKA 3

 

                                                         5. QUIZ 

                                                                            MIASTA POLSKIE    

 

                                                       

 

 

 

strona powstała w ramach zajęć z technik multimedialnych w Szkole Języka Polskiego i Kultury Polskiej UŚ

 autorki strony: R.Dimowa, I. Lenczewska, J. Salem